StopDia-investointilaskuri tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn terveystaloudellisten vaikutusten arviointiin

 • Kansallinen StopDia-hanke on luonut ehdotuksen kokonaismallista, jossa yksilö, ympäristö ja yhteiskunta osallistuvat tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn. StopDia-tutkimushanketta on rahoittanut Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelma. Tutkimushankkeen ovat toteuttaneet Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT vuosina 2016-19.
 • StopDia-investointilaskuri arvioi hyvinvointia edistävien ja tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta pienentävien toimien yhteiskunnallista sijoitetun pääoman tuottoa (Social Return on Investment; SROI) eli säästöpotentiaalia suhteessa tehtyihin investointeihin.
 • Laskurin avulla arvioidaan erilaisten interventioiden vaikutusta tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuteen määritellyissä populaatioissa (koko, ikä, sukupuoli, tyypin 2 diabetesriski) ja aikajänteillä.
 • Arviot säästöpotentiaalista perustuvat THL:n Finriski- ja FinTerveys-tutkimuksiin tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuudesta Suomessa sekä Diabetesliiton ja Tampereen yliopiston tutkimuksiin tyypin 2 diabeteksen vuosittaisista suorista ja tuottavuuskustannuksista Suomessa.

StopDia-investointilaskurin käyttö

 • StopDia-laskuri mahdollistaa eri taskenaariot vasemmalla olevien valikkojen kautta. Voit muokata valikkoja syöttämällä soluihin oman alueesi tietoja ja muokkaamalla liukuvalikkojen arvoja. Alkusyötteet vastaavat kansallisia keskiarvoja.
 • Laskurin tuloskuviot päivittyvät reaaliaikaisesti, joten näet erilaisten syötteiden muutosten vaikutukset tuloksiin välittömästi.
 • Laskurilla luodut skenaariot voit tallentaa PDF-tiedostoina. PDF-tiedoston mukana tulee tarkempi kuvaus skenaarioiden keskeisimmistä oletuksista, tuloksista ja tulkinnasta.
 • Laskurissa elintapaintervention vaikuttavuuden alkusyötteenä on tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuden pienentyminen 23 % (vaarasuhde 0,77), joka vastaa 2-5 % keskimääräistä painonpudotusta elintapaintervention ensimmäisen vuoden aikana (THL/DPS-tutkimus; julkaisematon havainto). Intervention vaikutuksen kestoa tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuden pienentämisessä voit muokata liukuvalikossa.
 • Laskuriin tulisi syöttää intervention kokonaiskustannus (€/henkilö), joka kohdistuu kokonaisuudessaan ensimmäiselle vuodelle.
 • Laskuri arvioi yhteiskunnallisen säästöpotentiaalin ja interventiokustannusten suhdetta (SROI-tunnusluku: esim. SROI 10 tarkoittaa, että jokaista investoitua euroa kohden voidaan saavuttaa laskennallinen 10€ säästö tyypin 2 diabeteksen aiheuttamisessa kustannuksissa).

Muutospolut kohti terveyttä edistävää Suomea 2030

 • SOTE-järjestelmä ei voi nykyisellään yksin vastata tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä ja terveellisten elintapojen edistämisestä, vaan siihen tarvitaan laajasti erilaisia toimijoita. Monimuotoiseen ehkäisyyn ja edistämiseen tarvitaan systeemistä muutosta, joka edellyttää eritasoisten kehityskulkujen vuorovaikutusta.
 • Kansallisessa StopDia-hankkeessa on rakennettu muutospolkuja eli tarvittavia kehityskulkuja, jotka auttavat ymmärtämään tarvittavia toimintaympäristön muutoksia yhteiskunnan eri tasoilla.
 • Muutospoluissa on kerätty yhteen tietoa sairauksien ennaltaehkäisystä ja erityisesti tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä sekä terveyttä keskeisesti edistävistä tai estävistä muutoksista Suomessa.
 • Tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä Suomessa tehokkaasti seuraavilla muutospoluilla:
  1. Terveellinen elämä osaksi arkea
  2. Ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen kuntien ja päättäjien prioriteetiksi
  3. Terveyttä edistävä, asiakaslähtöinen ja kohdennettu terveydenhuolto
  4. Toimintamallien juurtuminen ja levittäminen
  5. Rahoitusmallien muutos – rahaa terveydestä.
 • Yhteisenä visio muutospoluille: terveyttä edistävä Suomi vuoteen 2030 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

StopDia-investointilaskurisovelluksen tuottamat tulokset ja tässä raportissa tai sivustoilla siihen liittyvä materiaali on laadittu ainoastaan informatiivisessa tarkoituksessa, eikä niitä ole tarkoitettu sellaisenaan ohjeeksi tai neuvoksi. Kyseessä ei ole tutkimus. Sivustoilla, sovelluksessa ja tässä raportissa oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut version julkaisupäivänä. Pyrkimyksenä on ollut käyttää luotettavaa ja kattavaa materiaalia, mutta esitettyjen tulosten virheettömyyttä, ajantasaisuutta tai täydellisyyttä ei voida taata. Sovelluksen toteuttaja ja palvelun tarjoaja (ESiOR Oy) ei myöskään vastaa sivustojen, tämän raportin, laskurin tai siihen liittyvän aineiston tai tulosten käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai sivustojen, raportin, laskurin tai siihen liittyvän aineiston tai tulosten saatavuudesta, sovellettavuudesta tai mistään muustakaan niihin liittyvästä.